Kapa Haka


Matariki Waiata


Please note: the audio file above may not be supported by your version of Chrome, but is accessible on Firefox or Internet Explorer.

Ka noho au ki te mata o te whenua  titiro ki te rangi e
Wherokiroki ana mai a Matariki e-e-e.  Matariki nau mai ra. 
Matariki taapuaua. 
Matariki ahunga nui a Matariki e e e. Waiti, Waita, Waipunarangi, Tupu-a- nuku, Tupu-a-rangi. 
Ko te Mata nui ko Uru-rangi.  
He koanga ngakau ka kitea koe X2

Roiroi aku kamo i te wai o te iti mo te rahi kua riro ki te po, ki te rua nui ki te rua o Matariki

Waiti........
He koanga ngakau....
Ko....Mata-riiiii-kiiiiii

Whakamaarama - Translation

I sit on the face our land and look up to the sky, and there is Matariki shining oh so brightly. 
Let's all welcome Matariki. 
*Matariki Tapuaua is a proverbial saying = it's going to be a wet season judging by the clearness of Matariki (quite hazy)
*Matariki ahunga nui is also a proverbial saying = Matariki has risen let's get our Kumara pits ready (Could be referring to preparation in general though)
Waiti etc are the names of the children or sisters of Matariki (There are different versions and beliefs. Uru rangi is the brightest star according to the words of this waiata) 
He koanga ngakau ka kitea koe = our hearts are full of joy to see you Matariki. 
Roiroi aku kamo.. I shed tears..... in acknowledgement and tribute to all our ancestors that have passed away
Kua riro ki te po = taken into the night/moved on

Matariki Karakia
Matariki te tipua
Matariki te tawhito
Tau mai te wairua

Mai i nga ira atua
Ki te ira tangata
Tihei mauri ora!

Matariki te sacred
Matariki the old
Welcome the spirit
Welcome the life essence

From the essence of the god's  
to us here -humankind
Let there be life!

Maori Battalion Waiata

Ake ake kia kaha e
Te roopu Maori hikoi kia toa
Te roopu Maori kia kaha ra!
Ko te atua me te kingi   
O te whenua (aue!) [second time only]
Ake ake kia kaha ra
 
Te hokowhitu toa
Mauria atura
Te puehu o koutou tipuna e
Te mana ma te wehi e [x2]
Heihoa ki tawhiti nui
Ki tawhiti pamamae
Notana notana!

Hi aue Notana
Ko Ahumairangi tēnei
Takahia i te riu o Otari
Nei rā whakaekea
Ki te hiki nei I te mana o te Hokowhitu
O te Hokowhitu a Tūmātauenga
Otiira ko nga hoia katoa
Kei wareware tātou (x2)
Ē kore, ngā mihi, e oti hi!!
Hi!!!


Hareruia

Ka kōingo ka mahara
Ki te mauri o te atua
E tē kāmaka ē te kaiwhakaora
Ka hāhana te mānawa
Ki te ihi kāirangaranga
Kei tōku atua e hareruia
Hareruia
Hareruia
Hareruia
Hareru-u-u-u-ia Ka pioioi e

Ka pioioi1 e
Tohu aroha haukāinga 

E hoki mai rā 
Kia kite atu i tō iwi e.
E rotarota2 ana
E katakata ana mai rā. 

Pūkana3 whetero4 mai 
I te ihi5 ā ō mātua.6 

Kia kite atu ano 
I tō ataahua ai kanapa7
Pupuhi ai e te hau8 
Kapohia āku roimata. 

Ka pioioi he 
tohu aroha haukāinga.9 


Ka poipoia
Ka poipoi a ahau
I te po marino e

Te korowai o te
A-tu-a
O taku whare okioki

Tera nga whetu
Korikori ko
Te marama tai ahoaho

Hei hoa moku_
I te poho o taku whare okioki

Te kapua, i te ika roa
Moku mo aku takahanga
Hei hoa moku, i te poho o taku whare okioki


Login   |